Tłumacz przysięgły języka włoskiego i francuskiego

 tel. 603-936-813

Usługi

  • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE PISEMNE NA JĘZYK WŁOSKI

Dokumenty urzędowe: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, poświadczenia zameldowania, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia z urzędów skarbowych, PITy, dokumenty samochodowe, wszelkie akty notarialne, wyroki sądowe, dokumenty osobiste (dowody, prawa jazdy, karty pobytu), dyplomy, indeksy z suplementami, świadectwa szkolne i ukończonych szkoleń, wszelkie pisma urzędowe.

Ponadto: umowy handlowe, dokumentacja księgowa, pełnomocnictwa, pozwy, dokumentacja medyczna (orzeczenia, karty leczenia, wyniki badań, zwolnienia lekarskie) i wiele innych.

JĘZYK WŁOSKI

  • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE PISEMNE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

Dokumenty urzędowe: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, poświadczenia zameldowania, wypisy z Rejestru Handlowego (CCIAA), zaświadczenia z urzędów skarbowych, dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, świadectwa własności ACI, umowy, faktury itp.), wszelkie akty notarialne, wyroki sądowe, dokumenty osobiste (dowody, prawa jazdy), dyplomy, świadectwa szkolne, wszelkie pisma urzędowe.

JĘZYK WŁOSKI

  • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE USTNE NA JĘZYK WŁOSKI I Z JĘZYKA WŁOSKIEGO (konsekutywne)

Śluby, rozprawy sądowe, akty notarialne, wszelkie czynności w urzędach stanu cywilnego i inne