Tłumacz przysięgły języka włoskiego i francuskiego

 tel. 603-936-813

W ofercie: tłumaczenia przysięgłe i nieprzysięgłe, pisemne i ustne z języków włoskiego, francuskiego, angielskiego i niemieckiego.

  • Dokumenty urzędowe: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, poświadczenia zameldowania, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia z urzędów skarbowych, PITy, dokumenty samochodowe, wszelkie akty notarialne, wyroki sądowe, dokumenty osobiste (dowody, prawa jazdy, karty pobytu), dyplomy, indeksy z suplementami, świadectwa szkolne i ukończonych szkoleń, wszelkie pisma urzędowe.
  • Ponadto: umowy handlowe, dokumentacja księgowa, pełnomocnictwa, pozwy, dokumentacja medyczna (orzeczenia, karty leczenia, wyniki badań, zwolnienia lekarskie) i wiele innych.
  • Adresaci tłumaczeń: klienci indywidualni, biura tłumaczeń, firmy, kancelarie prawne, sądy, prokuratury, policja, wydawnictwa itd.

Na życzenie Klienta każde tłumaczenie może być uwierzytelnione jako przysięgłe. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu przy ul.Batalionów Chłopskich 28.